Poslání a výsledky nadačního fondu

Hlavním posláním Nadačního fondu pro zdraví dětí je podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti péče o zdraví matek a jejich dětí. K zavádění světových poznatků do praxe u nás přispívá zejména účast českých lékařů na odborných stážích, kongresech a konferencích v zahraničí. Prostředky z veřejných zdrojů jsou pro účely výzkumu a vzdělávání v oblasti zdravotnictví u nás bohužel velmi omezené, proto je finanční podpora ze soukromých zdrojů pro tyto účely klíčová. Kromě podpory výzkumu a vzdělávání pak nadační fond také pomáhá při financování potřebného přístrojového vybavení.

cubeVýroční zprávy

Všem přispěvatelům i mediálním partnerům děkujeme.

predavaniseku


Jaroslav Feyereisl
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě

„V letošním roce je tomu přesně deset let, co započala spolupráce Ústavu pro péči o matku a dítě se společností Central Group, a. s., která prostřednictvím Nadačního fondu pro zdraví dětí podporuje náš ústav a hlavně POMÁHÁ! Pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba, pomáhá mladým lékařům z ÚPMD v jejich dalším odborném rozvoji, při získávání nejnovějších poznatků současné lékařské vědy, pomáhá prezentovat výsledky jejich vědecké práce v rámci České republiky, ale i v zahraničí, pomáhá při financování potřebného přístrojového vybavení, pomáhá šířit věhlas české lékařské vědy, která měla a má v celosvětovém měřítku své pevné a historické místo. V dnešní době, kdy se Česká republika potýká s vážným nedostatkem kvalifikovaných lékařů a zdravotního personálu, jsem jako ředitel ÚPMD nesmírně vděčen Nadačnímu fondu pro zdraví dětí, že mohu dát svým mladým nadějným lékařům šanci, šanci, kterou doposud všichni stoprocentně využili a která by bez vzácné podpory Nadačního fondu neexistovala. Za vaši pomoc vřelé díky!“

vlnka


Dušan Kunovský
Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.
předseda představenstva CENTRAL GROUP a.s.

„Naše společnost je zakladatelem a hlavním sponzorem Nadačního fondu pro zdraví dětí. Jsem moc rád, že už deset let můžeme pomáhat dobré věci. Za tu dobu jsme nadačnímu fondu již přispěli mnohamilionovými částkami. Cítíme to jako svou společenskou odpovědnost. Ústav pro péči o matku a dítě je špičkovým odborným pracovištěm a záměrem CENTRAL GROUP je podpora vzdělávání, vědy a výzkumu na té nejvyšší úrovni. Rozvoj medicíny se přece týká každého z nás.“
vlnka
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí

Specializované zdravotnické zařízení v Podolí zahájilo svou činnost jako sanatorium již v roce 1914. Dnešní Ústav pro péči o matku a dítě patří svou prestiží a odbornou specializací již neodmyslitelně k dějinám českého porodnictví. Špičkový tým porodníků, gynekologů a neonatologů zajišťuje komplexní péči jak o ženy a jejich děti během těhotenství a porodu, tak i o ženy, které již nejsou v reprodukčním věku.

Pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě je nejznámějším specializovaným pracovištěm v České republice, které se zabývá poruchami plodnosti. V rámci tohoto zdravotnického zařízení působí také perinatologické centrum, jež navštěvují ženy s problémy, které se mohou vyskytnout během těhotenství. Toto pracoviště poskytuje také péči o novorozence s nízkou porodní hmotností.

© 2017 CENTRAL GROUP, ÚPMD