Organizační struktura

V souladu s platnými právními předpisy a statutem Nadačního fondu pro zdraví dětí je jejím orgánem správní rada.


cubeMUDr. Petra Šaňáková
  předsedkyně správní rady

cubeJudr. Pavlína Fojtíková, Ph.D.
  členka správní rady

cubeIng. Ladislav Váňa
  člen správní rady


Revizor:

cubeIng. Ivo Zachoval

© 2017 CENTRAL GROUP, ÚPMD