Nadační fond pro zdraví dětí

O nadačním fondu

Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v únoru 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu je společnost CENTRAL GROUP. Firma na své náklady rovněž zajišťuje veškeré organizační a administrativní záležitosti související s činností fondu. Díky tomu mohou být veškeré příjmy nadačního fondu v plné míře využity pro naplnění jeho poslání.

Poslání a výsledky nadačního fondu

Hlavním posláním Nadačního fondu pro zdraví dětí je podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti péče o zdraví matek a jejich dětí. K zavádění světových poznatků do praxe u nás přispívá zejména účast českých lékařů na odborných stážích, kongresech a konferencích v zahraničí. Prostředky z veřejných zdrojů jsou pro účely výzkumu a vzdělávání v oblasti zdravotnictví u nás bohužel velmi omezené, proto je finanční podpora ze soukromých zdrojů pro tyto účely klíčová. Kromě podpory výzkumu a vzdělávání pak nadační fond také pomáhá při financování potřebného přístrojového vybavení.

Nadační fond pro zdraví dětí zajistil Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí novou centrální monitorovací stanici

Organizační struktura

Správní rada

V souladu s platnými právními předpisy a statutem Nadačního fondu pro zdraví dětí
je jejím orgánem správní rada.

  • MUDr. Petra Šaňáková – předsedkyně správní rady
  • Judr. Pavlína Fojtíková, Ph.D. – členka správní rady
  • Ing. Ladislav Váňa – člen správní rady
  • Ing. Ivo Zachoval – Revizor

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě

„Je tomu přesně čtrnáct let, co započala spolupráce Ústavu pro péči o matku a dítě se společností Central Group a. s., která prostřednictvím Nadačního fondu pro zdraví dětí podporuje náš ústav a hlavně POMÁHÁ! Pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba, pomáhá mladým lékařům z ÚPMD v jejich dalším odborném rozvoji, při získávání nejnovějších poznatků současné lékařské vědy, pomáhá prezentovat výsledky jejich vědecké práce v rámci České republiky, ale i v zahraničí, pomáhá při financování potřebného přístrojového vybavení, pomáhá šířit věhlas české lékařské vědy, která měla a má v celosvětovém měřítku své pevné a historické místo. V dnešní době, kdy se Česká republika potýká s vážným nedostatkem kvalifikovaných lékařů a zdravotního personálu, jsem jako ředitel ÚPMD nesmírně vděčen Nadačnímu fondu pro zdraví dětí, že mohu dát svým mladým nadějným lékařům šanci. Šanci, kterou doposud všichni stoprocentně využili a která by bez vzácné podpory Nadačního fondu neexistovala. Za Vaši pomoc vřelé díky!“

Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.

předseda představenstva CENTRAL GROUP a.s.

„Naše společnost je zakladatelem a hlavním sponzorem Nadačního fondu pro zdraví dětí. Jsem moc rád, že už čtrnáct let můžeme pomáhat dobré věci. Za tu dobu jsme nadačnímu fondu již přispěli mnohamilionovými částkami. Cítíme to jako svou společenskou odpovědnost. Ústav pro péči o matku a dítě je špičkovým odborným pracovištěm a záměrem CENTRAL GROUP je podpora vzdělávání, vědy a výzkumu na té nejvyšší úrovni. Rozvoj medicíny se přece týká každého z nás.“