O nadačním fondu

Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v roce 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu je společnost CENTRAL GROUP. Firma na své náklady rovněž zajišťuje veškeré organizační a administrativní záležitosti související s činností fondu. Díky tomu mohou být veškeré příjmy nadačního fondu v plné míře využity pro naplnění jeho poslání. Za 17 let CENTRAL GROUP přispěl Nadačnímu fondu pro zdraví dětí již více než 22 milionů korun. Ty pomohly financovat přes 200 různých lékařských programů.

Poslání a výsledky nadačního fondu

Hlavním posláním Nadačního fondu pro zdraví dětí je podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti péče o zdraví matek a jejich dětí. K zavádění světových poznatků do praxe u nás přispívá zejména účast českých lékařů na odborných stážích, kongresech a konferencích v zahraničí. Prostředky z veřejných zdrojů jsou pro účely výzkumu a vzdělávání v oblasti zdravotnictví u nás bohužel velmi omezené, proto je finanční podpora ze soukromých zdrojů pro tyto účely mimořádně důležitá. Kromě podpory výzkumu a vzdělávání pak nadační fond také pomáhá při financování potřebného přístrojového vybavení. Nově připravuje i financování zdravotní péče o matky a jejich děti nacházející se v tíživé životní situaci, zejména pak z oblastí ohrožených humanitární krizí.

Děkujeme partnerům nadačního fondu

Nadace BigBoard Vekra - Okna a dveře Hypercube Obecní Dům

Děkujeme partnerům nadačního fondu

Nadace BigBoard Vekra - Okna a dveře Hypercube Obecní Dům

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě

„Ústav pro péči o matku a dítě v Praze je jedním z předních gynekologických a perinatologických evropských pracovišť. Vysoké odborné úrovně ve všech oblastech oboru a zejména pak unikátní operace plodu v děloze těhotné ženy bylo dosaženo mnohaletou a usilovnou prací odborných týmů ústavu i přístupem k pokročilým technologiím. Nedílnou součástí tohoto procesu je kontinuální vzdělávání odborníků a prezentace jejich klinické vědecké práce na národní i mezinárodní úrovni, kde patří naši lékaři mezi uznávané odborníky. Odborných úspěchů jsme mohli dosáhnout i díky pomoci Nadačního fondu pro zdraví dětí a jejího nejvýznamnějšího donátora, společnosti CENTRAL GROUP. Bez pomoci nadačního fondu by byly naše úspěchy nemyslitelné. Velmi si vážíme podpory a děkujeme Nadačnímu fondu pro zdraví dětí.“

Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.

předseda představenstva CENTRAL GROUP a. s.

„Naše společnost je zakladatelem a hlavním sponzorem Nadačního fondu pro zdraví dětí a již sedmnáct let pomáháme dobré věci. Za tu dobu jsme nadačnímu fondu přispěli částkou ve výši 22 milionů korun. Cítíme to jako svou společenskou odpovědnost. Ústav pro péči o matku a dítě je špičkovým odborným pracovištěm a záměrem CENTRAL GROUP je podpora vzdělávání, vědy a výzkumu na té nejvyšší úrovni. Rozvoj medicíny se přece týká každého z nás.“