Nadační fond pro zdraví dětí

Jak můžete pomoci také Vy?

Děkujeme všem dárcům a mediálním partnerům Nadačního fondu pro zdraví dětí za podporu, finanční i jinou pomoc, díky které můžeme výzkum v péči o matku a dítě podporovat. Nadačnímu fondu pro zdraví dětí můžete přispět následujícím způsobem.

1. Zasláním dárcovské SMS

Dárcovská SMS
  • Odesláním jednorázové dárcovské SMS ve tvaru:

DMS ZDRAVIDETI 30
DMS ZDRAVIDETI 60
DMS ZDRAVIDETI 90
na telefonní číslo 87 777.

Cena jednorázové DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.


  • Odesláním dlouhodobé dárcovské SMS ve tvaru:

DMS TRV ZDRAVIDETI 30
DMS TRV ZDRAVIDETI 60
DMS TRV ZDRAVIDETI 90
na telefonní číslo 87 777.

Cena při dlouhodobé DMS vám bude každý měsíc automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč až do odvolání. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Dárce muže svoji trvalou podporu kdykoliv dle svého uvážení bezplatne odvolat zasláním SMS ve tvaru STOP ZDRAVIDETI na 87 777.

Veřejnou sbírku dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení dle § 9 odst. 1 písm. f) organizuje Nadační fond pro zdraví dětí na základě povolení Magistrátu hlavního města Prahy sp.zn. S-MHMP/2061772/2015.2. Zasláním finančního daru

  • Bankovním převodem

ČSOB, číslo účtu: 17786943/0300
Československá obchodní banka, a.s.
Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha IV
Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 - Nové Město


  • Poštovní poukázkou typu A

Do poštovní poukázky je třeba vyplnit tyto údaje:
majitel účtu: Nadační fond pro zdraví dětí, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4
číslo účtu/kód banky majitele účtu: 17786943/0300
odesílatel: jméno, příjmení, (název společnosti), adresa


Veřejnou sbírku shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu dle § 9 odst. 1 písm. a) organizuje Nadační fond pro zdraví dětí na základě povolení Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP/1200951/2012.


Daňové úlevy

Vážení dárci, nabízíme vám možnost získat jednoduchým způsobem potvrzení pro uznání daňové úlevy.

Poděkování dárcům

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří podpořili Nadační fond pro zdraví dětí a pomohli tak dobré věci. Vaší pomoci si vážíme a děkujeme.