Jak můžete pomoci také Vy?

Děkujeme všem dárcům a mediálním partnerům Nadačního fondu pro zdraví dětí za podporu, finanční i jinou pomoc, díky které můžeme výzkum v péči o matku a dítě podporovat. Nadačnímu fondu pro zdraví dětí můžete přispět následujícím způsobem.

Zasláním finančního daru

  • Bankovním převodem

ČSOB, číslo účtu: 17786943/0300
Československá obchodní banka, a.s.
Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha IV
Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 - Nové Město  • Poštovní poukázkou typu A

Do poštovní poukázky je třeba vyplnit tyto údaje:
majitel účtu: Nadační fond pro zdraví dětí, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4
číslo účtu/kód banky majitele účtu: 17786943/0300
odesílatel: jméno, příjmení, (název společnosti), adresa


Veřejnou sbírku shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu dle § 9 odst. 1 písm. a) organizuje Nadační fond pro zdraví dětí na základě povolení Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP/1200951/2012.


Daňové úlevy

Vážení dárci, nabízíme vám možnost získat jednoduchým způsobem potvrzení pro uznání daňové úlevy.

Poděkování dárcům

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří podpořili Nadační fond pro zdraví dětí a pomohli tak dobré věci. Vaší pomoci si vážíme a děkujeme.