Za 17 let jsme podpořili přes 200 projektů.

Jak jsme již pomohli

Přehled vybraného přístrojového vybavení zakoupeného z finančních prostředků Nadačního fondu pro zdraví dětí.

Centrální monitor na jednotku intenzivní péče

Kardiograf

Monitor pro neinvazivní měření a sledování změn pro neonatologii

Polohovací lůžko Eleganza Smart pro oddělení onkogynekologie

Magnetické indukční křeslo BIOCON 2000W RPMS

Ophtalmoskopy pro vyšetření očního pozadí

Audiometr – SoundEar Noise Warning Sign

Morcelátor – přístroj pro extrakci benigního tumoru z dutiny břišní

Přístroj na vyšetření otoakustických emisí novorozenců

Cerebrální, somatický a pulsní oxymetr

Infuzní systém na oddělení JIP pro novorozence

Přístroj pro aerosolovou dezinfekci prostor DioProtection (Diosol 19)

Podpora odborného vzdělávání

Přehled vybraných kongresů, konferencí a stáží, kterých se mohli účastnit lékaři Ústavu pro péči o matku a dítě díky finanční podpoře Nadačního fondu pro zdraví dětí v letošním roce:

 • Congress SEUD 2024, Švýcarsko pro 2 účastníky
  duben 2024
 • Účast na konferenci gynekologie dětí a dospívajících v Brně pro 1 účastníka
  duben 2024
 • Účast na kurzu - 2024 Neonatal Ultrasound Course konající se v Itálii - Florencie 1 účastník
  březen 2024
 • Účast na kurzu Klinická výživa a intenzivní metabolická péče II Praha pro 1 účastníka
  březen 2024

2023
 • 4. seminář Perinatologie a fetomaternální medicíny věnovaný problematice onemocnění placenty pro 3 účastníky
  říjen 2023
 • 43. konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP pro 5 účastníků
  říjen 2023
 • XVI. EUGA Annual Meeting pro 1 účastníka
  říjen 2023
 • Kongres ISUOG, Soul pro 1 účastníka
  říjen 2023
 • Účast na kongresu ČGP ČLS JEP pro 11 účastníků
  červen 2023
 • Účast na 2023 International Urogynecological Association (IUGA) 48th Annual Meeting v Haagu, Nizozemsko pro 2 účastníky
  červen 2023
 • Účast na operaci pacientky Ústavu pro péči o matku a dítě na klinice v Leuvenu, Belgie pro 3 účastníky
  červen 2023
 • Účast na meetingu International Society for Placenta Accreta Spectrum (IS-PAS) v Krakově, Polsko pro 1 účastníka
  květen 2023
 • Účast kongresu European Congress of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) v Krakově, Polsko pro 1 účastníka
  květen 2023
 • Účast na Světovém kongresu dětské gynekologie v Bělehradu, Srbsko pro 1 účastníka
  květen 2023
 • Účast na 11th European Organisation for Treatment of Trophoblastic Diseases (EOTTD) Meeting ve Varšavě pro 4 účastníky
  květen 2023
 • Nákup přístroje na podporu dýchání Hi-VNI Vapotherm
  únor 2023
2022
 • Účast na Konferenci gynekologie dětí a dospívajících 1. 12. –⁠ 3. 12. 2022 v Bratislavě pro 1 účastníka
  prosinec 2022
 • Stáž v Ontario Fetal Center a kurz fetální chirurgie na Univerzitě v Torontu, Kanada
  listopad –⁠⁠ prosinec 2022
 • Účast na klinické stáži v Onkogynekologickém centru Gemmeli 20. 11. –⁠ 24. 11. 2022 pro 1 účastníka
  listopad 2022
 • Účast na 11. konferenci Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků v Českých Budějovicích 24.11. – 26.11.2022 pro 5 účastníků
  listopad 2022
 • účast na XXX. konferenci sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2022 v Olomouci 4.11 – 5.11.2022 pro 1 účastníka
  listopad 2022
 • 42. celostátní konference sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
  říjen 2022
 • Účast na kongresu EUGA v Antibes, Francie
  říjen 2022
 • Přednáška prof. Depresta na kongresu WOFAPS, Praha
  říjen 2022
 • Účast na mezinárodním kongresu ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy) v Lisabonu
  říjen 2022
 • Účast na kongresu ISUOG World Congress 2022
  září 2022
 • Účast na mezinárodním kongresu FMF, Kréta, Řecko
  červen 2022
 • Kongres AUGS/IUGA 2022 v Texasu, USA
  červen 2022
 • Kongres 6th European Endometriosis Congress v Bordeaux, Francie
  červen 2022
 • Nákup 2 ks ophtalmoskopů pro vyšetření očního pozadí
  květen 2022
 • 10. meeting Evropské společnosti pro léčbu trofoblastické nemoci (EOTTD) v Irsku
  květen 2022
 • VIII. Společný kongres SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP v Bratislavě
  květen 2022
 • Kongres IS-PAS (International Society for Placenta Accreta spectrum) v Polsku
  květen 2022
 • Odborná stáž ve Švýcarsku u prof. Possovera
  leden 2022
 • Nákup přístroje Medirecord M2 (výukový, záznamový, archivační a videokonferenční systém)
  2022
2021
 • Nákup pulsního oxymetru na oddělení šestinedělí
 • 2 ks přístrojů EKG (BTL-08LC) pro diagnostiku ischemických stavů
 • Odborná publikace - význam stanovení bakteriální DNA u vysoce rizikových novorozenců
 • 2x Nákup přístroje pro aerosolovou dezinfekci prostor DioProtection (Diosol 19)
  2021          
 • Nákup dokovací stanice pro přesné dávkování léků pro novorozence - rozšíření systému
  2021          
 • Kongres IS_PAS Brusel pro 2 účastníky
  listopad 2021          
 • Roční členský poplatek v odborné mezinárodní společnosti pro akretní placentu IS AIP (PAS) pro 1 účastníka
  2021             
 • On-line kongres ISUOG 2021 pro 2 účastníky
  říjen 2021          
 • 52. konference gynekologie dětí a dospívajících v Lázních Bělohrad pro 1 účastníka
  říjen 2021          
 • Kurz "Imaging in maternal-fetal medicine" pro 2 účastníky
  leden - září 2021          
 • Online účast na kongresu 27th EBCOG - European Congress of Obstetrics and Gynecology
  září 2021          
 • Odborná publikace - studie vlivu extracelulárních vezikul na systémovou zánětlivou odpověď plodu
               
 • Ultrazvukový on-line kurz "Imaging in maternal - fetal medicine, Training course"
  leden - září 2021          
2020
 • Nákup nanotextilie do ochranných roušek pro odborný personál
  2020          
 • IV. Onkogynekologický kongres
  leden 2020, Košice, Slovenská republika
 • Odborná publikace - studie vlivu extracelulárních vezikul na systémovou zánětlivou odpověď plodu
  2020          
2019
 • Vydání přílohy čísla časopisu Postgraduální medicína na téma vývojová péče nedonošených novorozenců
  2019
 • Konference Evropské urogynekologické asociace, EUGA 2019
  říjen 2019, Tel Aviv, Izrael
 • Světový ulrazvukový kongres ISUOG 2019
  říjen 2019, Berlín, Německo
 • Kongres EFC (Evropský kolposkopický kongres)
  září 2019, Řím, Itálie
 • International Continence Society, 49 Annual Meeting
  září 2019, Gothenburg, Švédsko
 • EOTTD Berlín - workshop 2019
  červenec 2019, Berlín, Německo
 • 18th World Congress in Fetal medicine (Kongres fetální medicíny)
  červen 2019, Alicante, Španělsko
 • ERC Generic Instructor Course
  červen 2019, Hradec Králové, Česká republika
 • SEKCAMA - kongres sekce pro karcinom prsu
  červen 2019, Bratislava, Slovenská republika
 • VI. Společná konference SGPS SLS a ČGPS SLS JEP
  červen 2019, Bratislava, Slovenská republika
 • VI. Kongres pediatrů
  květen 2019, Hradec Králové, Česká republika
 • Česko-slovenské mezioborové dny PLDD
  květen 2019, Mikulov, Česká republika
 • Dny novorozeneckých kazuistik, Nemocnice Hořovice
  duben 2019, Hořovice, Česká republika
 • XXXVI. Celostátní konference perinatologie
  duben 2019, Valeč, Česká republika
 • Kurz sonografie mozku
  duben 2019, Praha, Česká republika
 • 51. konference gynekologie dětí a dospívajících
  duben 2019, Hradec Králové, Česká republika
 • Měsíční stáž na Klinice dětské chirurgie Thomayerovy nemocnice
  duben 2019, Praha, Česká republika
 • 16. St. Gallen International Breast Cancer Conference 2019
  březen 2019, Vídeň, Rakousko
 • II. Interdisciplinární HPV Kongres
  březen 2019, Budapešť, Maďarsko
 • TRUFFLE 2 meeting
  březen 2019, Leuven, Belgie
 • Kurz Vývojové škály Bayleyové III
  únor 2019, Dublin, Irsko
 • 15. Wiessensee - Treffen 2018
  únor 2019, Techendorf, Rakousko
 • Spolupráce s Katolickou univerzitou Leuven
  leden 2019, Belgie
 • Přednáška na semináři Perinatologie a fetomaterální medicíny
  leden 2019, Vancouver, Kanada
2018
 • XXVII. celostátní konference české urogynekologie
  prosinec 2018, Praha, Česká republika
 • Konference SNPG
  listopad 2018, Mikulov, Česká republika
 • IV. Kongres EEC 2018
  listopad 2018, Vídeň, Rakousko
 • 39. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
  říjen 2018, Brno, Česká republika
 • Mezinárodní urogynekologický kongres EUGA 2018
  říjen 2018, Milano, Itálie
 • TRUFFLE 2 meeeting
  září 2018, Turín, Itálie
 • XXVII. celostátní konference české urogynekologie
  červen 2018, Praha, Česká republika
 • Workshop Gestational trophoblastic disease
  květen 2018, Londýn, Velká Británie
 • Workshop ESGO
  duben 2018, Praha, Česká republika
 • Konference perinatologie
  duben 2018, Mikulov, Česká republika
 • Konference EBCOG
  březen 2018, Paříž, Francie
2017
 • Konference ESGO 2017
  listopad 2017, Vídeň, Rakousko
 • Certifikovaný kurz BSID III.
  říjen 2017, Londýn, Velká Británie
 • ISUOG World Congress
  září 2017, Vídeň, Rakousko
 • Kongres New Frontiers in Neonatology
  září 2017, Praha, Česká republika
 • XIX. World Congress on Gestational Trophoblastic Diseases
  září 2017, Amsterdam, Nizozemsko
 • World congres FMF
  červen 2017, Ljubljana, Slovinsko
 • Konzultace při přípravě doktorandského programu
  květen 2017, Leuven, Belgie
 • IV. společná konference SGPS SLS a ČGPS ČLS JP
  květen 2017, Bratislava, Slovenská republika
 • Účast na kongresu TTT/TTV v rámci Federální konference ČGPS a SGPS 2017
  květen 2017, Bratislava, Slovenská republika
 • IUGA 2017
  červen 2017, Vancouver, Kanada
 • Dny novorozeneckých kazuistik
  duben 2017, Zbiroh, Česká republika
 • XXXIV. Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP
  duben 2017, Karlovy Vary, Česká republika
 • Konzultace při přípravě doktorandského programu a účast na operaci
  leden 2017, Praha, Česká republika
2016
 • Kongres ISUOG
  září 2016, Řím, Itálie
 • Konference Mezinárodní urogynekologické asociace (IUGA)
  srpen 2016, Kapské Město, JAR
 • Kongres European Congress of Perinatal Medicine 2016
  červen 2016, Maastricht, Nizozemsko
 • Kongres EBCOG 2016
  květen 2016, Torino, Itálie
 • XXXIII. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny
  duben 2016, Ústí nad Labem, ČR
 • Podpora vzdělávání - zvýšení kvalifikace v oblasti intenzivní a chirurgické péče
  březen – květen 2016, Praha, ČR
 • Statistické konzultace (kurz)
  leden – březen 2016, Praha, ČR
 • Aktivní účast na závěrečném semináři doktorandských studentů na spolupracující univerzitě u prof. Depresta
  leden 2016, Leuven, Belgie
2015
 • ERC GENERIC INSTRUCTOR COURSE (GIC)
  listopad 2015, Praha, ČR
 • ISUOG
  říjen 2015, Montreal, Kanada
 • AUGS
  říjen 2015, Seattle, USA
 • Aktivní účast na Konferenci FETAL GROWTH
  září 2015, Barcelona, Španělsko
 • Aktivní účast na IFMSS
  červen 2015, Kréta, Řecko
 • Konference FMF
  červen 2015, Kréta, Řecko
 • Konference IUGA
  červen 2015, Nice, Francie
 • Stáž u profesora Gratacóse v Centru fetální medicíny
  květen 2015, Nice, Francie
 • II. společná konference ČFPS a SGPS
  květen 2015, Bratislava, Slovensko
 • Aktivní účast na 8th International DIP Symposium
  duben 2015, Berlín, Německo
 • Aktivní účast na XXII. Celostátní konferenci fetomaternální medicíny
  duben 2015, Liberec, ČR
2014
 • Aktivní účast na Konferenci nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP)
  listopad 2014, Ostrava, Česká republika
 • Aktivní účast na Generic Instructor Course, European Rususcitation council
  listopad 2014, Linkoping, Švédsko
 • Konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků
  listopad 2014, Plzeň, Česká republika
 • 34. konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou
  září 2014, Špindlerův Mlýn, Česká republika
 • Aktivní účast na fetoskopické operaci pro TTTS
  srpen 2014, Leuven, Belgie
 • Aktivní účast na 13th World Congress in Fetal Medicine
  červenec 2014, Nice, Francie
 • Aktivní účast na 23rd European Congress of Obstetrics and gynecology
  květen 2014, Glasgow, Velká Británie
 • Aktivní účast na III. výročním kongresu Evropské společnosti pro léčbu trofoblastické nemoci
  duben 2014, Liege, Belgie
 • Aktivní účast na 11th Congress of the European Society for Reproductive Immunology
  duben 2014, Budapešť, Maďarsko
 • Aktivní účast na Urologickém sympoziu
  únor 2014, Leuven, Belgie
2013
 • Konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků
  listopad 2013, Plzeň, Česká republika
 • Pregnancy Summit 2013
  říjen 2013, Londýn, Velká Británie
 • AUGS 2013
  říjen 2013, Las Vegas, USA
 • 33. konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou
  září 2013, Špindlerův Mlýn, Česká republika
 • XXX. Kongres SSAKI a ČSAKI
  září 2013, Bratislava, Slovenská republika
 • Aktivní účast na fetoskopické operaci pro TTTS
  srpen 2013, Leuven, Belgie
 • 43rd Annual Meeting of the International Continence Society
  srpen 2013, Barcelona, Španělsko
 • 12th World Congress in Fetal Medicine
  červen 2013, Marbella, Španělsko
 • 1st European Congress on Intrapartum Care
  květen 2013, Amsterdam, Nizozemsko
 • Zavádění světových poznatků do práce
  květen 2013, Česká republika
 • Diabetes and Pregnancy Congress
  březen 2013, Florencie, Itálie
2012
 • ISUOG Congress 2012
  září 2012, Kodaň, Dánsko
 • European Congress of Perinatal Medicine
  červen 2012, Paříž, Francie
 • 10th RCOG Congress
  červen 2012, Kutching, Malajsie
 • Congress of the European Society CTN
  červen 2012, Ženeva, Švýcarsko
 • Fetální terapie
  květen 2012, Leuven, Belgie
 • EBCOG (European Congress of Obstetrics and Gynaecology)
  květen 2012, Tallinn, Estonsko
 • PAS Boston 2012
  duben-květen 2012, Boston, USA
2011
 • XXVII. Neonatologické dny
  listopad 2011, Plzeň, Česká republika
 • BIT´s 4th Annual World Cancer Congress - Breast Cancer Conference
  listopad 2011, Guengzhou, Čína
 • Kongres Prenatální diagnostiky
  listopad 2011, Olomouc, Česká republika
 • Odborná konzultace u profesora Depresta
  listopad 2011, Leuven, Belgie
 • Contemporary Management of Neonatal Pulmonary Disorders Conference
  listopad 2011, Tempe, Arizona
 • IPOKRaTES Clinical Seminar: Nutrition and gastroenterology of the newborn
  istopad 2011, Athény, Řecko
 • XXIV. Kongres ČLS JEP: Porody adolescentních rodiček
  říjen 2011, Brno, Česká republika
 • XV. World Congress on Gestational Trophoblastic Disease
  říjen 2011, Poděbrady, Česká republika
 • 32. Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky
  září - říjen 2011, Praha, Česká republika
 • XX. Konference Sekce gynekologické endoskopie
  září 2011, Athény, Řecko
 • 1. Konference nemocničních gynekologů a porodníků
  září 2011, La Spezia, Itálie
 • Anatomický kongres a Konference nemocničních gynekologů
  září 2011, Athény, Řecko
 • Pediatric Cardiology Current Concept in Diagnostic Imaging Techniques
  září 2011, La Spezia, Itálie
 • AUGS 2011
  srpen - září 2011, Providence, USA
 • Kongres ICS
  srpen 2011, Glasgow, Skotsko
 • 21st World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology ISUOG
  srpen 2011, Los Angeles, USA
 • Kongres RCOG 2011
  červenec 2011, Athény, Řecko
 • 36th Annual Meeting of the International Urogynecological Association
  červen - červenec 2011, Lisabon, Portugalsko
 • Stáž FETO
  květen - červen 2011, Leuven, Belgie
 • Kongres SGPS
  květen 2011, Nitra, Slovensko
 • Kongres PAS/ASPR 2011
  duben - květen 2011, Denver, USA
 • IPOKRaTES Clinical Seminar
  duben 2011, Porto, Portugalsko
 • III. Preslovy dny
  duben 2011, Poděbrady, Česká republika
 • Dvoutýdenní stáž na pracovišti CTN – Charing Cross Hospita
  březen - duben 2011, Londýn, Velká Británie
 • 6th International Symposium on Diabetes and Pregnancy
  březen 2011, Salzburg, Rakousko
 • IPOKRaTES Clinical Seminar: Neonatal Hemodynamics
  březen 2011, Bratislava, Slovensko
 • IPOKRaTES Clinical Seminar: Drugs for Newborns: Neonatal Pharmacology
  únor 2011, Praha, Česká republika
 • 1st Annual World Congress of Endobolism
  leden 2011, Xiamen, China
2010
 • Workshop ultrazvukové diagnostiky "Intrapartum sonography"
  listopad 2010, Modena, Itálie
 • XXXI. konference ultrazvukové diagnostiky
  listopad 2010, Špindlerův Mlýn, Česká republika
 • Kongres IGSC
  říjen 2010, Praha, Česká republika
 • 19th Annual Congress of the Society for Gynaecological Endoscopy
  září - říjen 2010, Barcelona, Španělsko
 • 3rd Congress of the European Academy of Pediatric Societtes (EAPS)
  září - říjen 2010, Kodaň, Dánsko
 • XVII. Kongres Slovenské gynekologicko-porodnické společnosti SCS
  září - říjen 2010, Martin, Slovensko
 • 21st International Congress on Thrombosis 2010
  červenec 2010, Milano, Itálie
 • The Third World Congress on Mild Approaches assisted in Reproduction
  červenec-srpen 2010, Tokyo, Japonsko
 • Stáž na ultrazvukovém pracovišti Lund University Hospital
  červen 2010, Lund, Švédsko
 • Celostátní konference Sdružení soukromých gynekologů ČR
  červen 2010, Karlovy Vary, Česká republika
 • Projekt Nanotechnologie v intenzivní medicíně
  duben - červen 2010, Rockville, USA
2009
 • FIGO 2009
  říjen 2009, Kapské Město, Jihoafrická republika
 • Ultrazvukový kurz ISUOG
  září 2009, Hamburg, Německo
 • Kongres IUGA
  červen 2009, Como, Itálie
 • EPEN Conference Europeristat Writing Group
  duben 2009, Londýn, Velká Británie
 • World Congress on Twin Pregnancy
  duben 2009, Benátky, Itálie
 • Ultrazvukový kurz ISUOG
  leden 2009, Londýn, Velká Británie
 • Konference fetální medicíny ČGPS
  leden 2009, Praha, Česká Republika
2008
 • 2. mezinárodní kongres pacifického výboru o kontracepci (APCOC)
  prosinec 2008, Macau, Čína
 • I. International Congress od UENPS
  listopad 2008, Řím, Itálie
 • Kongres European Academy of Pediatrics
  říjen 2008, Nice, Francie
 • Kongres ICGS
  říjen 2008, Bangkok, Thajsko
 • Kongres fetální medicíny
  říjen 2008, Sorento, Itálie
 • Kongres Allergy prevention in infant
  říjen 2008, Bangkok, Thajsko
 • 29. celostátní konference gynekologů
  září 2008, Frymburk, Česká republika
 • Stáž u prof. Jana Šimáka, Ph.D.
  srpen - listopad 2008, Washington, USA
 • Kongres ISUOG 2008
  srpen 2008, Chicago, USA
 • Přednáška Allergy prevention in infants
  srpen 2008, Slovensko
 • Kongres EBCOG
  červenec - září 2008, Lisabon, Portugalsko
 • Kongres Assisted reproduction Embracing
  duben 2008, Londýn, Velká Británie
2007
 • International School for Pelvic Surgery
  říjen 2007, Kolín nad Rýnem, Německo
 • 3rd Scientific Session of the ICBDSR
  září - říjen 2007, Siena, Itálie
 • International Conference on Birth Defects and Disabilities in the Developing World
  září 2007, Rio de Janeiro, Brazílie
 • 8th World Congress of Perinatal Medicine
  září 2007, Florencie, Itálie
 • Celostátní konference UZ diagnostiky
  září 2007, Ostrava, Česká Republika
 • X. International Congress of Reproductive Immunology
  červen 2007, Opatia, Chorvatsko